O nama

Prof. dr. Asja Prohić redovni je profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology.
Specijalista dermatovenerologije.
Subspecijalista medicinske mikologije.
Predsjednica Udruženja psorijatičara u BiH.
Naučna i stručna usavršavanja obavila je na Dermatovenerološkim klinikama u Londonu, Salzburgu, Gracu, Tibingenu, Bazelu.
Predsjednica Naučnog odbora Prvog Kongresa Dermatovenerologa BiH sa međunarodnim učešćem 2007.
Predjednica Organizacionog i Naučnog odbora Internacionalnog Simpozija o psorijazi 2017.
Član uređivačkog odbora više naučnih međunarodnih časopisa.

Članstvo u udruženjima:

  • Psoriasis Association of Bosnia and Herzegovina – Predsjednica
  • European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) – član Upravnog odbora
  • International Society of Dermatology (ISD)
  • International Society for Infectious Disease (ISID)
  • European Confederation of Mycology (ECM)
  • International Society of Teledermatology (IST)
  • International Dermoscopy Society (IDS)

Publikovala je 18 knjiga i poglavlja u knjigama.
Objavila je preko 50 naučnih i stručnih radova, a preko 100 radova izlagla na međunarodnim kongresima i simpozijima.
Redovni predavač na European Academy of Dermatology and Venerology.
Aktivno govori engleski i njemački jezik.

Biografija
ORCID
LinkedIn
ResearchGate

Udruženje psorijatičara u BiH
Facebook
WEB